Over ons

Er werken bij BENU meer dan 350 apothekers in loondienst. Apothekers zijn hoogopgeleide farmaceutische specialisten die de spil vormen in de Nederlandse geneesmiddelenvoorziening. Behalve farmaceutische kennis dienen openbare apothekers ook te beschikken over management vaardigheden om het apotheekteam te kunnen aansturen, sociale vaardigheden om met patiënten van allerlei pluimage om te kunnen gaan, assertieve en communicatieve vaardigheden om op basis van gelijkwaardigheid met huisartsen en medisch specialisten te kunnen communiceren. Daarnaast zijn apothekers eindverantwoordelijk voor de steeds gecompliceerder wordende medicatiebewaking en natuurlijk ook voor de uiteindelijke geneesmiddelverstrekking: het juiste middel in de juiste dosering en in de juiste verpakking voor de juiste persoon met de juiste toelichting en de juiste informatie. Daarbij dient de hoogste graad van privacy bewaking in acht te worden genomen. Er is uitgebreide wetgeving vastgelegd in meerdere wetten van toepassing en al deze bovengenoemde handelingen vallen onder het medisch tuchtrecht en staan onder het toezicht van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. And last but not at least, de apotheker runt daarbij ook nog een bedrijf en dient binnen BENU ook hierover verantwoording af te leggen.

Bovenstaande lezende, en bedenkende dat mogelijke fouten tuchtrechtelijke gevolgen kunnen hebben, dan is de conclusie gerechtvaardigd dat het beroep van apotheker één van de meest veeleisende functies binnen de zorg is. Hier hoort een passend pakket aan honorering- en arbeidsvoorwaarden tegenover te staan. 

 

Onze speerpunten

  • Loonindexatie
  • Werkdruk verlaging
  • Professionele autonomie 
  • Goede regelingen omtrent parttime werken en waarneming
  • Dienstregeling

Het uiteindelijke doel is het tot stand brengen van een CAO.